hero_img

Levegőtisztaság védelme

A korábban legnagyobb légszennyező pontforrásunk, az Oroszlányi erőmű kéménye 2016. január 1-e óta nem üzemel, így ebből származó légszennyező anyag nem jutott a levegőbe az elmúlt években.

Az Oroszlányi Erőmű helyhez kötött diffúz légszennyező forrása az Oroszlányi zagytér. A zagytér 5-6. számú kazettáin a salak-pernye(-gipsz) zagy kihelyezésénél alkalmazott hidromechanizációs technológia következtében, illetve a csapadékvíz és a mélyszivárgó rendszer vízutánpótlása miatt ma is jelentős vízmennyiség található, amely állandóan vizes, nedves felületet eredményez a kazetták felületének döntő részén, így nem keletkezik kiporzás-veszélyes felület. Az erőmű leállásával a kazetták vízzel nem borított felületén egyre intenzívebb spontán növényesedés figyelhető meg, amely szintén akadályozza a kiporzást.

A kazetták esetlegesen kiszáradó felületének nedvesen tartásáról – kiporzást okozó időjárási körülmények esetén – társaságunk locsolással gondoskodik. A kiporzás megakadályozására a rekultivációs feladatok végrehajtása közben is fokozott figyelmet fordítunk, száraz időben a munkagépek által használt utakat és felületeket ugyancsak locsoljuk, illetve ha szükséges, a munkavégzést átmenetileg szüneteltetjük.

A művelés alól kivont 1. és 3. számú kazettán elvégzett rekultiváció I. üteme a 35 hektáros felület átmeneti füvesítése mellett fejeződött be 2015-ben, a kiporzás megakadályozása érdekében. Az ezeken a kazettákon 2017 júniusában megkezdődött végleges rekultivációs fedési tevékenység – hatóság által előírt 1 méteres fedőréteg kialakítása – 2018-ban befejeződött (rekultiváció II. ütem). A kazetták felületét összefüggő füves növénytakaró fedi, amely által a kazetták tájba illesztése megvalósult, a további kiporzásuk megakadályozásra került. A kialakult állapot az alábbi műholdképen látható:

A művelés alól kivont 2. és 4. kazetták rekultivációja 2016 őszén kezdődött meg a hatóság által előírt természetvédelmi feladatok munkálataival (tó leengedése az 5-6. számú kazettákba, kétéltűek áttelepítése, stb.). Megtörtént az érintett kazetták teljes víztelenítése, majd a spontán kialakult növényzet (nád) irtása is elvégzésre került. A terület kiporzását társaságunk folyamatosan monitorozza, a területről származó porszennyezés levegőbe jutása innen nem jellemző. Ezt követően megkezdődött a 2. és 4. kazetták végleges rekultivációjának előkészítése, feljáró utak készítése, pernye elbontás, előkezelés, vízlevezető árok betöltése, korábbi tó helyének feltöltése, stb. Jelenleg a 2. és 4. kazetta végleges rekultivációjára irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésén dolgozunk a tulajdonosunk bevonásával. Célunk, a kazetták területének mielőbbi tájba illesztése, a rekultiváció – 1. és 3. kazettákkal azonos módon történő – elvégzése.

A társaságunk egyéb felhagyott telephelyein nem végzünk légyszennyező tevékenységet. Amennyiben rekultivációs munkavégzés (pl. bontási tevékenység) kezdődik el valahol, a zagytereknél bevált módon akadályozzuk meg a porszennyezés bekövetkezését.